Zmaja od Bosne 8
Kampus Univerziteta u Sarajevu
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Dobrodošli
Dobro došli na web prezentaciju Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, jedine krovne organizacije studenata Univerziteta u Sarajevu (SPUS). SPUS želi da otkloni strahove, zadovolji potrebe i nadanja studenata, da rad i trud rezultira kolektivnom srećom i zadovoljstvom studenta Univerziteta u Sarajevu.
Univerzitet u Sarajevu


Organizacija za prava studenata/ica pri Filozofskom fakultetu Udruženje studenata studentskog centra Asocijacija studenata arhitekture STUDIRAJeu